line מה חדש?

יום השפה העברית

"מילים יפות מתגלגלת על הלשון…

"יום השפה העברית בפתח, מוזמנות ללחוץ על הקישור ולעשות שימוש במגוון החומרים שריכזנו עבורכן.

זה קורה בפסג"ה

יחסי גומלין בין מרחב לפיתוח מקצועי והאופן בו הם משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה, הדדית.

פסג"ה - חזון
פסג"ה