זה קורה בפסג"ה

יחסי גומלין בין מרחב לפיתוח מקצועי והאופן בו הם משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה, הדדית.

פסג"ה - חזון
פסג"ה